Serveis d’Internet

La teva presència com a escriptor, llibreter o editorial a la xarxa és avui fonamental, i requereix estratègies i experiència. A vaive t’ajudem a fer-ho bé!

Internet per a llibreries

Les llibreries heu de tenir presència a Internet, no pas per vendre llibres a Chicago, sinó per tenir presència al mòbil dels vostres veïns i veïnes

Creació i manteniment de continguts a webs i xarxes

Allò que garanteix la presència i l'èxit a Internet és la qualitat i la constància en l'actualització dels continguts. A vaive t'ajudem a fer-ho.

Gestió de comunitats virtuals i xarxes

Els continguts que creeu a les vostres webs i blogs han difondre's per les vostres xarxes socials. Us ajudem a mantenir-les actualitzades i a fer-les créixer

Planificació digital per a agents del llibre

Tota actuació de màrqueting a Internet a de respondre a una estratègia, i aquesta ha d'estar desenvolupada en una planificació. Podem ajudar-te a planificar la teva conducta digital