Autors

Els autors són un dels enllaços més febles de la cadena del llibre. Però ells són a l’origen del text. Cap llibre no veuria la llum sense la seva participació. Encara que ara es donin les circumstàncies tècniques per poder oferir les seves obres en circuits d’autoedició, els creadors continuen mirant de confiar el seu text a una editorial, per perfeccionar-lo i editar-lo.
En aquest darrer cas, l’autor signa un contracte amb una editorial per transferir els drets de publicació de la seva obra durant un període definit. A canvi, l’editor accepta publicar i posar l’obra a disposició dels lectors i donar un percentatge de les vendes a l’autor. Quan s’adapta una obra per a un mitjà diferent, l’editor pot pagar ingressos addicionals a l’autor, si aquest havia assignat els drets d’adaptació.
A excepció d’una petita fracció dels que la practiquen, la professió d’autor –que no es reconeix oficialment com a tal– segueix sent particularment precària i poc regulada per la llei.

Sembla que no trobem aquesta pàgina. Potser voleu intentar amb una cerca.

Scroll to Top