Economia

Sota la influència combinada de l’alfabetització i dels nivells de vida, però també de la globalització i la industrialització de la cultura, l’edició forma part de les indústries culturals, amb grans sumes en moviment i creixement.
L’edició de llibres és una activitat arriscada i poc rendible al principi, però pot convertir-se en un negoci més lucratiu quan es recolza en un poderós grup mediàtic o quan té lloc a una escala més gran que una sola regió o país. D’aquesta manera les actuacions dels grans grups editorials o dels editors independents configuren una realitat econòmica significativa en el conjunt de l’activitat del país.
A una escala més petita, el repartiment econòmic entre els diferents agents de la cadena de llibres, autors, editors, distribuïdors i llibreters, és objecte de negociacions permanents, on els problemes econòmics són, per descomptat, presents.

Sembla que no trobem aquesta pàgina. Potser voleu intentar amb una cerca.

Scroll to Top