Arxiu Joan Oliver

Joan Oliver

El fons documental

El gruix del fons personal de Joan Oliver ingressà a l’Arxiu Històric de Sabadell el 28 de juny de 1996, gràcies a la donació de la seva filla, la Sra. Sílvia Oliver. Anteriorment, el 15 de juny de 1995, el Sr. Manuel Fernández havia donat 2 capses de documentació procedent de l’editorial Aymà. Més endavant també s’afegiren al fons les donacions de la Sra. Maria Segura (29.11.1996), consistent en una carta original de Joan Oliver; un plec de correspondència adreçada a la seva dona Concepció Riera, lliurat per Ignasi Riera (27.06.1997) i, finalment, un plec de documentació i un dossier d’articles de premsa publicats a la revista Destino, donats per Sílvia Oliver (15.05.1998 i 03.02.1999).

El fons és integrat per 31 unitats d’instal·lació i organitzat segons el quadre de classificació que segueix. La biblioteca personal de l’escriptor ingressà el maig de 2004 procedent del Museu d’Art de Sabadell, juntament amb uns pocs documents i fotografies, i està pendent de catalogar.

Condicions d’accés i reproducció

L’accés al fons és lliure. No obstant, la reproducció de documents del fons requereix la prèvia autorització de la donant, Sra. Sílvia Oliver. Les sol·licituds s’han de lliurar a l’AHS per escrit, de forma argumentada i amb expressió dels documents interessats.

Segons allò que disposa el R.D.L 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Propiedad Intelectual, els drets d’explotació de l’obra de Joan Oliver pertanyen als seus hereus i, per tant, la consulta d’aquesta documentació a l’AHS no atorga cap dret d’explotació als investigadors.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Més articles sobre el mateix tema

Scroll to Top